Vertaler en redactie in overleg.

V.l.n.r. prof. dr. A. de Reuver, dr. W. de Greef,

prof. dr. W. van ’t Spijker, dr. C.A. de Niet, dr. W.H.Th. Moehn.

 

 

 

 

Vertaalproject

 

Het project voor de nieuwe Nederlandse vertaling van de Institutie is gestart in 2001. Uiteindelijk kon de vertaling in het Calvijnjaar 2009 gepubliceerd worden.

 

Toegankelijk

De nieuwe vertaling is zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor de moderne lezer. Het volgende draagt daartoe bij:

 

  • Zo toegankelijk mogelijk woordgebruik.

  • Lange zinnen zijn, waar mogelijk, opgesplitst in kortere zinnen.

  • Extra alinea’s.

  • Duidelijke rubricering. Niet alleen de hoofdstukken zijn van titels voorzien, maar ook de paragrafen binnen de hoofdstukken.

  • Beperkte annotatie, bestaande uit verwijzingen (naar bijbelteksten, naar andere plaatsen binnen de Institutie, naar literatuur bij directe citaten) en summiere achtergrondinformatie.

 

Medewerkers

Dr. C.A. de Niet (1955) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde te Amsterdam (VU) en Leiden, alsmede Klassieke letteren te Leiden. In 1996 promoveerde hij op een teksteditie met vertaling en commentaar van Voetius’ Exercitia pietatis. Daarbij heeft hij ervaring opgedaan met de vertaling van renaissance-latijn.

De Niet is in zijn vertaalwerk bijgestaan door een redactiecommissie, bestaande uit:

 

  • prof. dr. W. van ’t Spijker – emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn.

  • dr. W. de Greef – promoveerde in 1984 op de studie Calvijn en het Oude Testament.

  • dr. W.H.Th. Moehn – promoveerde in 1996 op een studie over Calvijns preken over Handelingen. Momenteel is hij predikant van de Hervormde gemeente te Oldebroek.

  • prof. dr. A. de Reuver – emeritus hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Universiteit Utrecht, waar hij gereformeerde godgeleerdheid doceerde.